pobierz pliki...
file   ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-12)
file logo    ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-12)

file   OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO
file logo    OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGOfile   ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY (PB-16) [innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne]
file logo    ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY (PB-16) [innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne]

logo pliku   ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-16A)
logo pliku1   ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-16A)


file   
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
file logo    OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

logo pliku   OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O WYROBACH BUDOWLANYCH
logo pliku1    OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O WYROBACH BUDOWLANYCH

file   WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU
file logo  
 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU

file   KARTA INFORMACYJNA
file logo    KARTA INFORMACYJNA


file    WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE (PB-17) [nie dotyczy przystąpienia do użytkowania przed wykonaniem wszystkich
            robót budowlanych]

file logo    WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE (PB-17) [nie dotyczy przystąpienia do użytkowania przed wykonaniem wszystkich
            robót budowlanych]

logo pliku    WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-17A)
logo pliku1    WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-17A)

file    OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
file logo    OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

logo pliku   OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O WYROBACH BUDOWLANYCH
logo pliku1    OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O WYROBACH BUDOWLANYCH

file    OŚWIADCZENIE INWESTORA O BRAKU SPRZECIWU LUB UWAG ZE STRONY ORGANÓW
file logo    OŚWIADCZENIE INWESTORA O BRAKU SPRZECIWU LUB UWAG ZE STRONY ORGANÓW

file    KARTA INFORMACYJNA
file logo    KARTA INFORMACYJNA

file   ZAWIADOMIENIE O KONTROLI
file logo    ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

logo pliku   WNIOSEK O WSZCZĘCIE UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA LEGALIZACYJNEGO (PB-15)
logo pliku1    WNIOSEK O WSZCZĘCIE UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA LEGALIZACYJNEGO (PB-15)


logo    WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE ULEGŁY ZALANIU W WYNIKU POWODZI
logo pliku1    WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE ULEGŁY ZALANIU W WYNIKU POWODZI

linki


Polecane linki:

By zapoznać się z najnowszymi wersjami aktów prawnych dotyczącymi funkcjonowania instytucji około-budowlanych czy szerzej - branży budowlano-architektonicznej oraz zasadami właściwej realizacji procesów inwestycyjnych polecamy serwis Internetowego Systemu Informacji Prawnej. Ze względu na stosunkowo częste zmiany prawa nie umieszczamy konkretnych ustaw i rozporządzeń na naszej stronie (są one dostępne bezpośrednio na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego).